Divadelný Maťko 2013, Svit

Ochotnícke divadlo vo Svite má bohatú históriu, existovalo vo Svite už od dôb baťových a malo širokú členskú základňu a veľkú obľubu svitskej verejnosti. Žiaľ, po niekoľkých desiatkach rokov svojej činnosti, po zmene spoločenských pomerov, ochotnícke divadlo vo Svite postupne zaniklo.

Na túto tradíciu nadviazal detský ochotnícky súbor ImproOpona, ktorý má za sebou už 5 rokov činnosti, desiatky vystúpení a úspešnú reprezentáciu mesta Svit na súťažiach. Okrem detského divadelného súboru pôsobí vo Svite aj divadelný súbor dospelých „Tak teda tak“, ktorý si získava čím ďalej tým väčšiu popularitu.

Pre ďaľšiu popularizáciu divadla vo Svite pripravujeme literárno-dramatický súťažný festival „Divadelný Maťko“. Chceme prilákať do divadla nielen dospelých, ale predovšetkým deti a mládež, ktorí si zatiaľ veľmi nevedia nájsť do divadla cestu. Chceme im ponúknuť bezprostrednejší kulturný zážitok, ako im poskytuje televízia a iné moderné média a tým dať priestor pre vznik novej kultúrne vzdelanej generácii. V neposlednom rade dôvodom pre realizáciu tohto festivalu je skutočnosť, že takýchto literárno-dramatických celoslovenských festivalov pre deti a mládež je naozaj veľmi málo.

Komu je festival určený a kde sa bude konať

Tento súťažný festival je určený ako pre žiakov ZUŠ, SZUŠ, pre žiakov ZŠ a študentov stredných škôl, členov divadelných súborov pod centrami voľného času a ďalšie detské literárno- dramatické kolektívy z celého Slovenska.

Organizátorom festivalu je Centrum voľného času vo Svite a Mesto Svit.

Súťaž má dve časti – časť „Literárnu“ a časť „Dramatickú“.

Literárna časť bude prebiehať v priestoroch nad Poštou vo Svite, dramatická časť bude prebiehať v Dome kultúry vo Svite.

Program a dátum konania festivalu

novembra od 8.30h, kedy bude slávnostné otvorenie, do 17. – 18 hodiny podľa počtu prihlásených. Vo štvrtok 21.11. a v piatok 22.11. sú plánované večerné divadelné predstavenie pre občanov mesta Svit ako aj širokú verejnosť. V sobotu pred poludním bude festival zakončený predstaveniami pre deti a rodičov a v náväznosti na to bude v poobedňajších hodinách aj slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie cien úspešným účinkujúcim. Súťaž bude hodnotiť trojčlenná odborná porota pre časť literárnu a trojčlenná odborná porota pre časť dramatickú. Zástupcovia mesta Svit vyhodnotia najlepší výkon (s najväčším úspechom u divákov) pre oblasť literárnu a pre oblasť dramatickú a odovzdajú cenu primátora mesta Svit. Počas prestávok budú rozborové semináre, pri ktorých odborná porota vyjadrí svoj názor k uvedeným literárnym i divadelným výkonom súťažiacich.

Súťaží sa v nasledujúcich kategóriach:

Literárna časť žiaci ZŠ, CVČ a SŠ (kat.LA) označenie kategórie

 • Prednes poézie menšie deti (4-6 ročník) LAPO46
 • Prednes poézie väčšie deti (7-9 ročník) LAPO79
 • Prednes poézie mládež (SŠ) LAPO15
 • Prednes prózy malé deti (4-6 ročník) LAPR46
 • Prednes prózy väčšie deti (7-9 ročník) LAPR79
 • Prednes prózy mládež (SŠ) LAPR15
 • Kolektívny prednes (bez rozdielu veku) LAKP00

Literárna časť ZUŠ, SZUŠ (kat.LB)

 • Prednes poézie – deti do 11 rokov (vrátane) LBPO11
 • Prednes poézie – deti a mládež od 12 rokov LBPO12
 • Prednes prózy – deti do 11 rokov LBPR11
 • Prednes prózy – deti a mládež od 12 rokov LBPR12
 • Kolektívny prednes (bez rozdielu veku) LBKP00

Dramatická časť ZŠ, CVČ, SŠ, ochotníci (Kat.CA)

 • Činohra – miniatury (do 12 min) DAMINI
 • Činohra DAHLAV
 • Divadlo mládeže (vekový priemer 15 rokov a viac) DAMLAD

Dramatická časť ZUŠ, SZUŠ (Kat.CB)

 • Činohra – miniatury (do 15 min) DBMINI
 • Činohra DBHLAV
 • Divadlo mládeže (vekový priemer 15 rokov a viac) DBMLAD

Špeciálne kategórie (Kat.SP)

 • Bábkové divadlo SPBADI
 • Pohybové divadlo SPPHDI
 • Muzikálové divadlo SPMUDI
 • Divadlo poézie SPDIPO
 • Tanečné divadlo SPTADI

Zápis na festival

Prihláška – Divadelný Maťko 2013

Každá organizácia, ktorá bude prihlasovať svoje deti na súťažný festival, musí zaslať vyplnenú prihlášku (za každého samostatne účinkujúceho zvlášť) a zaplatiť účastnicky poplatok vo výške 3,50EUR na 1dieťa na účet 24727562/0200 var. symbol 08209 (platba na mieste v hotovosti po dohode s organizátorom). V prípade účasti dieťaťa vo viacerých kolektívoch sa platí účastnický poplatok za toto dieťa len raz. Tieto peniaze budú použité na čiastočné pokrytie nákladov na nápoje a stravu pre účinkujúcich. Prihlášku je nutné zaslať najneskor do 04.11.2013 na adresu Centrum voľného času, „Divadelný Maťko“, Mierová 134, Svit 059 21 alebo e-mailom na :eliska.zimova@alto.sk

Ďalšie informácie môžete obdržať na týchto telefónnych číslach a mailových adresách zástupcov organizátorov.
INFO: DiS.art. Martin Fečunda – 0944 080 659, fecunda.martin@post.sk
Ing. Eliška Zimová- 0907 145 095, eliska.zimova@alto.sk

Organizácia festivalu

Festival bude mať svoj organizačný výbor. Každý jeho člen bude zodpovedať za určitú časť festivalu. Učitelia a žiaci (účinkujúci) budú včas informovaní o dátume a čase vystúpenia, šatni a strave.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Sponzormi festivalu sú:

Mesto Svit, Nadácia Chemosvit, Centrum voľného času Svit, Alto Slovakia s.r.o., Baliarne obchodu Poprad a.s., ZOC Max Poprad,

Mediálni partneri festivalu:

TV Poprad 24, Kam do mesta, NORDCAM, Noviny Poprad, denník Korzár-Východ, Podtatranské noviny, Noviny Svit, Belanský spravodaj

 

Článok pre PortalTatra pripravil DiS.art. Martin Fečunda14

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *