Kaštieľ v Strážkach

Kaštieľ v Strážkach patrí medzi významné pamiatky Spiša. Je to miestna časť  Spišskej Belej , dnes predstavuje ucelený komplex kultúrno-historických pamätihodností, ktorý bol v roku 1970 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku Kaštieľ v Strážkach je skvostom renesančnej architektúry na Slovensku Spolu s neskorogotickým kostolom sv. Anny a goticko-renesančnou zvonicou tvoria jednotný architektonicko-urbanistický komplex.

Obec Strážky, v ktorej sa kaštieľ nachádza, vznikla v 2. polovici 12. storočia. Darovacou listinou ju kráľ Karol Róbert daroval začiatkom 14. storočia rodine Berzeviczyovcov. Významným medzníkom v dejinách Strážok sa stal rok 1556, kedy Ferdinand I. za zásluhy pri obrane hradu Sihoť v protitureckých bojoch venoval donačnou listinou osadu rodine Horváth-Stansith.

Gregor Horváth-Stansith (1558-1597) tu vybudoval renesančný kaštieľ, založil latinskú humanistickú školu (1584) pre deti spišských šľachticov a s veľkými nákladmi aj knižnicu, ktorá v tom čase patrila k najlepšie vybaveným v Uhorsku. Pôvodne trojkrídlovú stavbu doplnili po požiari v roku 1708 o štvrté krídlo, čím sa vytvoril typický štvorcový pôdorys s vnútorným nádvorím.

V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch 20. storočia po podrobnom umelecko-historickom prieskume objektu a priľahlého parku Slovenská národná galéria zabezpečila ich následnú rekoštrukciu a v upravenom objekte zriadila viaceré expozície, prezentujúce zbierku historického nábytku a interiérových doplnkov z obdobia 17.-19. storočia na Slovensku, expozíciu Ladislav Mednyánszky a Strážky, osobitnú expozíciu tvorí historická knižnica, ktorá zoznámi návštevníkov s dejinami obce i kaštieľa a s vývojom rodov, ktorým kaštieľ v minulosti patril.

Čaro kaštieľa znásobuje anglický park z 19. storočia. Oproti kaštieľu stojí rímskokatolícky Kostol sv. Anny. Postavil ho v gotickom slohu koncom 15. storočia. Na západnej stene lode kostola odkryli nástenné maľby zo začiatku 16.storočia a predstavujú pašiový cyklus a iluzívnu architektúru. Pri kostole v roku 1629 postavili renesančnú zvonicu zdobenú pôvodnou sgrafitovou výzdobou fasády.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *