Ľubovniansky hrad

Hrad je pri obci Stará Ľubovňa na rieke Poprad a je vzdialená 46 km od Popradu. Stará Ľubovňa získala mestské výsady postupne. V roku 1364 kráľ Ľudovít  I. povýšil Starú Ľubovňu na kráľovské mesto. Rozmach mestečka pokračoval po roku 1412, keď bolo zaradené medzi 16 spišských miest, ktoré kráľ Žigmund dal do zálohy poľskej korune. Razili sa tu aj mince. Centrum Starej Ľubovne je námestie sv .Mikuláša s obdĺžnikovým pôdorysom. Vzniklo po roku 1346. Murované stavby začali prevládať po požiari v roku 1556, ktorý zničil staršie drevené zástavby. Väčšina súčasných domov vznikla v 17. a 18. storočí ako klasicistické, novoslohové a secesné fasády. Osobitnú pozornosť si zaslúži kostol sv. Mikuláša, ktorý pochádza z obdobia okolo roku 1280. Väčšou prestavbou prešiel v 17. storočí a bol vybavený barokovým interiérom. Najcennejšia je neskorogotická krstiteľňa zo 16. storočia.

Nad miestnou časťou Podsadek  sa na vápencovom bradlovom vrchu vysokom 711 m vypína Ľubovniansky hrad  postavený v 13.storočí ako pohraničná pevnosť. Prvá písomná zmienka o hrade pochádza z roku 1311 a uvádza sa v nej, že bol kráľovským majetkom. K panstvu Ľubovnianskeho hradu patrilo 14 obcí a osád a pivovar. Po obrovskom požiari roku 1557 prešiel obrovskou prestavbou , ktorá zohľadňovala vojenský pokrok. najmä v delostrelectve. Po vrátení spišských miest Uhorsku v 18. storočí  začal význam hradu upadať a posledný hradný pán poľský šľachtic Zamoyski hrad opustil v roku 1944 a postupne sa menil na ruiny.Súčasnú podobu hradu ovplyvnilo niekoľko stavebných slohov – od románskeho až po barokový. Systém vnútorných hradieb vyčleňuje systém štyroch hradných nádvorí. Najstaršiu časť hradu tvoria zvyšky kruhovej obrannej veže s priľahlým gotickým palácom na najvyššom bode brala. V rámci obnovy hradu bol hrad úspešne zrekonštruovaný a pokračuje sa naďalej na jeho ďalšej rekonštrukcií. Hrad dnes slúži   ako vlastivedné múzeum, v barokovej kaplnke je galéria. Je rozlohou rozsiahly komplex s jednotlivými expozíciami. Vzácna expozícia sú staré koče z rôznej historickej doby.

 

Ľubovniansky hrad

 

V blízkosti hradu sa nachádza unikátny slovenský Skanzen – národopisná expozícia v prírode, dokumentuje vývoj ľudového staviteľstva a starých remesiel. Tvorí ho súbor ľudových stavieb prenesených z okolitých dedín, ktoré pripomínajú malebnú osadu.  Najcennejším exponátom skanzenu je zrubový gréckokatolícky kostol z Matysovej z roku 1833. Drevený kostol je zasvätený sv. Michalovi Archanjelovi a má aj pôvodne ikony.  Nachádzajú sa tam drevenice obytných domov, hospodárskych budov, remeselnícke domy, škola, mlyn atď. Pri skanzene je veľké parkovisko a občerstvovacie  stánky.

Hrad a skanzen otvorený cez sezónu – UT – NE – 09:00 – 17:00

Autobusom z Popradu  do 1- hodiny, motorovým vláčikom – 1h25min. Vedie tam pravidelná vlaková a autobusová doprava.  Vzdialenosť Poprad – St. Ľubovňa je 50 km.  Možnosť objednania mikrobusu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *