Náučný chodník Baba

celková dĺžka túry: 3-4 hodín
náročnosť: ľahká trasa
farba turistickej značky: zelená (A)
výškový profil túry: Svit-(768 m) – Malý Smolník (982 m) – Lopušná dolina (920 m) – Svit (768m)

Prírodná rezervácia Baba bola vyhlásená 30.6.1988 na ochranu významnej botanickej lokality teplomilnej vegetácie o výmere 205,15 ha. Predstavuje lesný komplex v nadmorskej výške 750 až 995 m na podklade dolomitov a dolomitických vápencov. Horská skupina Baby tvorí vegetačný most, ktorý spája Nízke Tatry nad dolinou Váhu so Slovenským rudohorím v povodí Hornádu a Hnilca. Rôzne klimatické podmienky počas ľadových a medziľadových dôb v starších štvrtohorách aj v dobe poľadovej, ako aj expozícia svahov ovplyvnili charakter rastlinstva prírodnej rezervácie. Kým južná časť rezervácie je veľmi teplá, severné úbočia sú chladné, čo vytvára podmienky pre výskyt teplomilných rastlín v blízkosti druhov chladnomilných. Cez chránené územie vedie náučný chodník o dĺžke 4 km, s prevýšením 270 m. Na trase náučného chodníka je 5 zastávok. Viac informácií nájdete na webe prírodnej rezervácie Baba.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *