Ostrý štít

Ostrý štít 2360m
Ostrý štít sa nachádza v hlavnom hrebeni Vysokých Tatier. Na SV ho oddeľuje od Zbojníckych veží Biela lávka a na JZ od Malého Ostrého štítu Prielom v Ostrom. Do Veľkej Studenej doliny spadá asi 150 metrov vysokou J a JZ stenou, ktorá je často vyhľadávaná horolezcami.Dolný úsek steny prechádza cez niekoľko trávnatých poličiek a plošiniek, stred steny je veľmi exponovaný v pevnej skale, kým vrchná časť steny dovoľuje ľahký priestup na vrchol. Na fotografii a v zozname výstupov nie sú uvedené niektoré varianty, ktoré sa v súčasnosti nelezú a majú už len historický význam. Viď AP-III. Prístup pod stenu. Od Zbojníckej chaty žltou značkou okolo Sivých plies na Strelecké polia. Keď ich dosiahneme, značkovaný chodník opustíme a dáme sa doľava hore po moréne a sutine k ústiu žlabu z Prielomu v Ostrom pod JZ a J stenu (1 1/4 hod.)
1. Najpraktickejší zostup zo štítu je zlanením po osadených borhákoch od V.Tatarku (r.2000 4st/9bh). Po krátkom zostupe smerom k Bielej lávke zlezieme pod hrebeň, kde po zlanení na trávnatú rampu v polovici steny je potrebné po nej traverzovať doprava (z pohľadu na štít) k ďalším osadeným borhákom. Schéma zlanenia
2. Zostup z vrcholu do Bielej lávky Zostup ťažký (III, veľmi praktický; 1,5 hod. Z vrcholu schádzame spočiatku po balvanoch, potom veľmi ostrým, ale mierne klesajúcim SV hrebeňom 40 metrov až ku kolmému dvojmetrovému stupňu. Obídeme ho zo S strany zľava. Hneď za ním exponované stanovište pri skobe. Nasleduje 10 metrový kolmý stupeň, ktorým schádzame tesne vpravo na J od hrany na vodorovný úsek hrebeňa, zvaný Jurzyczovo sedielko.Asi 10 metrov pod hrebeňom v J úbočí vidíme trávnatú lávku. Šikmo doprava na lávku a ňou vodorovne doľava (na V, SV) stále pod hrebeňom až na balkón s balvanmi. Tu sa lávka končí. Z konca balkóna v doterajšom smere mierne dole a traverz doľava do výklenku na platni. Z platne (skoba) sa držíme pukliny medzi platňou a stenou hrebeňa a schádzame kolmou 5-metrovou stienkou na naklonené platne pod Jurzyczovým zubom.Z platní dolu na J na rímsu, ktorou ideme pozdĺž hrebeňa, mierne klesajúc asi 20 metrov do trávnatého vhĺbenia. Tu nahor na mierne naklonené platne a pomocou rímsy vodorovne doprava. Za rohom platní 2 metre dolu- na vodorovný úsek hrebeňa. Prechod na S stranu ; kolmou stienkou 4 metre dolu a po sutinových lávkach stále pod hrebeňom 3 dĺžky lana k výraznému korytu v obrovskom bloku. Pred ním doľava hore na hrebeň, kúsok po ňom a napokon nadol v J úbočí po trávnatých rímsach pod sedlo Biela lávka. Zo sedla serpentínami dole na lávku a ňou doprava dole do doliny na morénu, ktorou priamo dole na žlto- značkovanú cestu. Žltou značkou doprava dole a okolo Sivých plies ku Zbojníckej chate ešte 3/4 hod.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *