Skanzen Pribilina

Skanzen Pribilina
Najmladším prírodným múzeom na Slovensku je Múzeum liptovskej dediny v Pribyline. Leží v ústi Račkovej doliny a nad ním sa vypínajú štíty Západných Tatier. Toto múzeum bolo založené pred dvanástimi rokmi, aby sa zachránil pamätný, historický, hnuteľný i nehnuteľný majetok. Vtedy mohla verejnosť obdivovať jeho prvú časť.
V skanzene sú prevažne stavby zo zátopovej oblasti Liptovskej Mary a z niektorých obcí horného a dolného Liptova. Dedinský život je zaznamenaný tradičnými domčekmi, obydlím želiara, krajčíra, kováča, kolára či robotníka. Spôsob života vyššej vrstvy obyvateľstva dokumentuje dom richtára, zemiansky dom a kaštieľ z Parížoviec. Tradičným objektom prírodného múzea je aj škola z Valaskej Dubovej. Zaujímavou dominantou areálu skanzenu je gotický kostol Panny Márie z Liptovskej Mary. Toto modelové prostredie je kópiou minulého života ľudí. Poukazuje na sociálne i spoločenské rozdiely obyvateľov. Múzeum ponúka návštevníkom aj množstvo kultúrnych programov, ktoré sa konajú pred kaštieľom. Sú to folklórne, ale i historické podujatia. Každoročne sa konajú i veľké tematické akcie Ovčiarska nedeľa, Hasičská nedeľa, Včelárska nedeľa, Deň sv. Huberta a iné.
Okrem drevenej ľudovej architektúry (roľnícke a remeselnícke domy, dedinská škola, kováčska vyhňa, požiarna zbrojnica, zvonica a hospodárske stavby), sú tu postavené kópie dvoch najcennejších pamiatkových objektov zátopového územia. Je to ranogotický kostol Panny Márie z Liptovskej Mary a goticko-renesančný kaštieľ z Parížkoviec, najstaršie zemianske sídlo Liptova.
Myšlienkou múzea je oživiť ho a dať mu dušu. To sa darí najmä vďaka remeslám, ktoré návštevníkom predvádzajú zruční majstri.
Toto múzeum má dokonca i vlastnú zooexpedíciu s pôvodnými karpatskými plemenami zvierat, ktorých chov je na ústupe. Jedným z týchto druhov sú aj huculské kone, ktoré sa v múzeu okrem iného využívajú ako atrakcia pre návštevníkov.
Múzeum v prírode je súčasťou Liptovského múzea Ružomberok, Š. N. Hýroša, tel.: 044/4322 468, fax: 044/4322 469
Národopisné múzeum Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 141, tel.: 044/5444 485
Dostupnosť múzea:
Múzeum je situované za obcou Pribylina v smere na Podbanské. Z diaľnice treba od-bočiť pri  Liptovskom Hrádku.  Možnosť  dopravy autobusovými spojmi z Liptovského Hrádku, Liptovského Mikuláša a Tatier.
Služby pre návštevníkov:
– lektorské a sprievodcovské služby
– predajňa  ľudovoumeleckých  predmetov, predaj pohľadníc,  propagačných  materiálov, publikácií, fotografovanie, filmovanie v areáli a expozíciách múzea
– jazda na koni, občerstvenie v bufete
Programy a služby na objednávku:
– ukážky ľudových remeselných techník a tradičných výrobných postupov
– škola ľudových remesiel, vystúpenia folklórnych skupín, súborov a ľudových hudieb
– koncerty a ranogotickom kostole a renesančnom kaštieli
– ukážky historických bojových umení, sokoliarstva
– ochutnávky  ľudových špecialít,  posedenia a dobových  interiéroch,  renesančného kaštieľa, ochutnávky destilátov, medoviny, vína, syrov
– občianske a cirkevné svadobné obrady
Programové podujatia počas roku:
Sviatky jari, Za bránou múzea (ukážky tradičných spôsobov spracovania poľnohos-podárskych produktov. Program na objednávku pre školské výlety.)

Ovčiarska nedeľa,  Detská nedeľa, Liptovský družstevný deň,  Liptovské drobáriny – drobárske hody,  Nedeľa rodákov, Historická nedeľa, Včelárska nedeľa,  Nedeľa sv. Huberta, Poďakovanie za úrodu, Vianoce v Liptove

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *