Skanzen Stará Ľubovňa

Táto národopisná expozícia je umiestnená v prírodnej scenérii pod stredovekým hradom Ľubovňa. Obklopuje ju horské prostredie medzi Ľubovnianskou vrchovinou, Spišskou Magurou a Levočskými vrchmi s výhľadom na panorámu Vysokých Tatier. Na tomto území sa po stáročia formovalo špeciálne životné prostredie, na ktorom dochádzalo k prelínaniu slovenskej, nemeckej, rusínskej, goralskej, židovskej a rómskej kultúry. Etnická pestrosť sa prejavila v celkovej kultúre, preto je táto oblasť mimoriad-ne bohatým zdrojom poznávania nielen rozdielnych sídelných typov, jednotlivých obytných a hospodárskych budov, ale aj prejavov kultúry a spôsobu života.
Nachádza sa tu drevený gréckokatolícky kostol sv. Michala z Matysovej z roku 1833. Výzdobe interiéru dominuje prekrásny ikonostas s hodnotnými ikonami. O drevenom lustri uprostred lode kostola sa traduje, že v čase cholery bol vyhotovený podľa sna jedného z dedinčanov a po jeho umiestnení v strede kostola sa obyvatelia obce zachránili pred jej vyčíňaním.
Za kostolom pokračuje prehliadka v roľníckom dome z Veľkého Lipníka. V prednej iz- je oproti ohnisku a v smere vychádzajúceho slnka umiestnený pozoruhodný kultový kút. Za týmto domom v pozadí uprostred sa nachádza tzv. majdán – sezónne obydlie, stodola a pastierska koliba.
Ďalej sa tu nachádza: sýpka z Veľkej Lesnej, bohato zariadený goralský dom richtára obce, dom obecného pastiera a trubača z Litmanovej, veľká usadlosť z Údola, škola z obce Hromoš s typickým interiérom dedinskej školy z čias prvej republiky .
Vo východnej časti skanzenu sa nachádza rodinný dom z Jakubian, kde interiér pri-bližuje významnú rodinnú udalosť-narodenie dieťaťa. Pred zlými silami chránila mat-ku s dieťaťom plachta oddeľujúca kút s posteľou od ostatného priestoru izby. Za týmto domom nasleduje sýpka z Legnavy z roku 1878, kde bolo uskladňované obilie. Ďalej stojí maštaľ z Kremnej, za ktorou sú zaujímavé izbové stropné trámy, ktorých výzdoba a nápisy oboznamujú s miestom a rokom výstavby, i menom majiteľa do-mu. V obytnom dome z rovnakej obce je prezentovaná tradičná dedinská svadba, ktorá v minulosti trvala tri dni. V dome z Kamienky je priblížená najsmutnejšia udalosť v živote človeka – rozlúčka so zosnulým. Nechýba ani hájovňa, kováčska vyhna z Torysy typická pre každu dedinu z tejto oblasti, či vodný mlyn, ktorý slúžil obci i okoliu k mletiu obilia.
Múzeum je prístupné celoročne s obmedzenou zimnou prevádzkou.
Špeciálne programy:
– národopisné programy na objednávku
– svadobné obrady v kostolíku a hostiny v hájovni
– ukážky ľudových remesiel a domácej výroby
– agroturistika v okolí hradu a múzea v prírode
– jazdy na koni, v koči a na poníkoch
Služby:
– lektorské a sprievodcovské služby
– fotografovanie a filmovanie
– predaj suvenírov a propagačného materiálu
– predaj kávy a nealkoholických nápojov
– možnosť stravovania a občerstvenia v reštauračných zariadeniach vedľa múzea

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *