Túra Dolinou bielej vody

celková dĺžka túry: 5-6 hodín
náročnosť:
stredne ťažká trasa
farba turistickej značky:
zelená, modrá, červená, žltá
výškový profil túry: Tatranská Kotlina ( 760 m ) – chata Plesnivec ( 1250 m) – poľana Jeruzalem – Zelené pleso ( 1551 m) –  Kežmarská Biela voda (925 m)

V letnom období jedna z najkrajších túr na rozhraní  Belianskych a Vysokých Tatier. Trasa začína v Tatranskej Kotline ( 760m) na autobusovej zastávke oproti objektu Čarda, odkiaľ vedie zelená turistická značka na chatu Plesnivec (1250m). Tento úsek trvá 80 až 120min. Od chaty stúpame údolím popod Skalné vráta a masív Bujačieho vrchu smerom na západ ďalších 30 minút, prekročíme nevýrazný hrebeň a opustíme Dolinu siedmych prameňov. Pokračujeme dolinou Predné Meďodoly, cez poľanu Jeruzalem až k Veľkému Bielemu plesu (60-80min). V tomto bode prejdeme na čerrvenú značku, ktorou sa približne za 30 minút dostaneme k Chate pri Zelenom Plese.Od chaty plynule klesáme po žltej značke (70- 90 minút), pozdĺž potoka Kežmarská biela voda,cez Šalviový prameň až k autobusovej zastávke Biela voda pri štátnej ceste Tatranská Lomnica -Tatranská Kotlina. Cesta autobusom späť do Tatranskej Lomnice trvá desať minút. Trasa je otvorená celoročne s výnimkou úseku Veľké Biele pleso-Zelené pleso, ktorý je otvorený len od 15.06 do 31.10.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *